Våra kunskaper

Skotta säkert

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak. På grund av okunskap och slarv orsakar takskottning eller bristen på skottning, skador för mångmiljonbelopp, varje år.

Heta arbeten

Det är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra heta arbeten måste man ha skaffat sig behörighet och även vara kunnig om de stora brandrisker som arbetet medför.

Mobila plattformar

Den som använder en lift måste vara väl erfaren inom arbetet och ha rätt kunskaper för säker användning. Arbetsgivaren ska ha dokumentation på personalens utbildning.

Ställningsbyggnation

För att minska antalet olyckor och för att öka medvetandet om vad man bör tänka på vid arbete med ställning, så finns det krav från Arbetsmiljöverket på att alla som hanterar ställningar skall ha genomgått denna utbildning.

Säkra lyft

80 % av alla olyckor beror på felhantering av last eller redskap. Genom att känna till lagar, föreskrifter och standarder kan du planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt.

Bultpistol

För att få hantera bultpistoler så är arbetsgivaren enligt lag skyldig att tillhandahålla utbildning för användaren så att pistolen hanteras på ett aktsamt sätt.